กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาว วันทนา วัดบัว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0817404781
อีเมล์ : Wantana_wat@hotmail.com