กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ เรียกประโคน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0985745421
อีเมล์ : bvo6193@gmail.com