กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบังอร ประเสริฐแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0812900542
อีเมล์ : tangmomc2513@gmail.com

นางสาวจิราพร จันทร์นิ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0958290424
อีเมล์ : icezacream09@gmail.com

นางสาวฐิตาภรณ์ โสปัญหริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0898329755

นางสาวสุภาพร น้อยมิ่ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0616071355
อีเมล์ : snoiming49@gmail.com

นางสาวรุ้งลาวรรณ คำเปอะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0912206605
อีเมล์ : kukkik.runglawan@gmail.com