ปฐมวัย

นางอัญชิษฐา ฝอยทอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0992045869
อีเมล์ : aoi.ampika@gmail.com