ปฐมวัย

นางกรุณา กล้าหาญ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาววงเดือน นุ่มประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1