ปฐมวัย

นางกรุณา กล้าหาญ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0818636887
อีเมล์ : meawmeaw6@gmail.com

นางสาววงเดือน นุ่มประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0874327101
อีเมล์ : wongduanpu2522@gmail.com