คณะผู้บริหาร

นายเพลิน พิทักษ์สงคราม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 089-511-8164
อีเมล์ : minibossnew45@gmail.com