ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานความคืบหน้าโครงการออมสิน อิ่มนี้เพื่อน้อง 108 ปี (อ่าน 6) 23 มิ.ย. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 12) 22 มิ.ย. 64
แจ้งประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 9) 22 มิ.ย. 64
ประกาศเปิดเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน หลังสถานการณ์ โควิต 19 ระลอก 2 (อ่าน 197) 28 ม.ค. 64
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนขอแจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ (อ่าน 290) 05 ม.ค. 64
การนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตการประกันและกลุ่มสาระสังคมโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน (อ่าน 3269) 30 ต.ค. 63
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็ง ให้ศูนย์ประสานงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับประถมศึ (อ่าน 3240) 29 ก.ย. 63
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ จุดเน้น 3ต้อง ณ สพป.สระแก้ว เขต1 (อ่าน 3266) 18 ก.ย. 63
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ Coaching teamsของสำนักงานศึกษาธิการภาค9 (อ่าน 3244) 16 ก.ย. 63
ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ (อ่าน 3303) 14 ก.ย. 63
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน เข้ารับการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด (อ่าน 3260) 09 ก.ย. 63
โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 3154) 30 ส.ค. 63
การอบรม วิธีการดูแลรักษาฟัน และเข้ารับการตรวจสุขภาพฟันจาก เจ้าหน้าที่ทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภา (อ่าน 3266) 28 ส.ค. 63
มูลนิธิ ฐ พรรณกมณ วงศ์สวัสดิ์ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง พัดลม 3 ตัว เงินจำนวน 3,000 บาท (อ่าน 3310) 27 ส.ค. 63
อบรมให้ความรู้ เรื่องยาเสพติดและการป้องกันโรคcovid-19 (อ่าน 3184) 26 ส.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน และเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดตั้งหอกระจายข่าว เพื่อใช้ในการประชาสัม (อ่าน 3187) 20 ส.ค. 63
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้จัดหาชุดขาว สำหรับกิจกรรมวันพระในทุกวันศุกร์แก่นักเรียนที่ขาดแคลน (อ่าน 3163) 20 ส.ค. 63
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้รับคูปองการศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือทางการศึกษ (อ่าน 3133) 18 ส.ค. 63
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว เข้ามาจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน (อ่าน 3124) 18 ส.ค. 63
โรงพยาบาลส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ (อ่าน 3108) 18 ส.ค. 63
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (อ่าน 3130) 12 ส.ค. 63
พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกา (อ่าน 3133) 12 ส.ค. 63