ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตการประกันและกลุ่มสาระสังคมโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน

นางสาวปรีเปรม  เค้าอ้น  ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1  ได้มานิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต  ITA การประกันคุณภาพและสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โดยประชุมชี้แจง เยี่ยมชั้นเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและคณะครู  ณ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 

โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2563,15:53   อ่าน 3268 ครั้ง