ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิ ฐ พรรณกมณ วงศ์สวัสดิ์ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง พัดลม 3 ตัว เงินจำนวน 3,000 บาท
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 
ขอกราบขอบพระคุณ พระวัลลภ อินทวณฺโณ พระคุณเจ้าทุกรูป แม่ชีมูลนิธิ ฐ พรรณกมณ วงศ์สวัสดิ์ โครงการประจำปี 2563 เพื่อสาธาณะกุศล และคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จำนวน 10 เครื่อง เพื่อให้ทางโรงเรียนใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้สัมฤทธิ์ผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และจะมาบริจาคอีก 10 เครื่อง รวมทั้งสิ้นมูลค่า 99,999 บาท พัดลม 3 ตัวมลค่า 3600 บาท พร้อมทั้งสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนจำนวน 3,000 บาท
  โดยมีพระครู จนฺทโชติสาร เจ้าอาวาสวัดคลองไก่เถื่อน พระคุณเจ้าทุกรูป นายเพลิน พิทักษ์สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน กำนัลสุเทพ แจ่มหอม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน เป็นผู้รับมอบ และขอขอบพระคุณ กำนันสุเทพ แจ่มหอม คุณประวิทย์ สุทธิแพทย์ สวนหม่อนกำนันสุเทพ และครัวสุรางค์ ที่ถวายปัจจัย และอาหารเพล ถวายพระคุณเจ้า แม่ชี และอาหารกลางวัน สำหรับทุกๆท่าน 
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน ขอกราบขอบพระคุณ พระคุณเจ้าทุกรูป และทุกๆฝ่าย มาณ.โอกาสนี้ 
ขอบคุณภาพจากคุณครู จิราพร จันทร์นิ่มค่ะ
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,18:07   อ่าน 3310 ครั้ง