ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมให้ความรู้ เรื่องยาเสพติดและการป้องกันโรคcovid-19
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ.หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 
ทางโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน ขอบขอบพระคุณ ท่านวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรคลองหาดและ ท่านวิทยากรจากโรงพยาบาลส่วนตำบลคลองไก่เถื่อนที่ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้ เรื่องยาเสพติดและการป้องกันโรคcovid-19
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563,17:44   อ่าน 43 ครั้ง