ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน และเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดตั้งหอกระจายข่าว เพื่อใช้ในการประชาสัม
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน และเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดตั้งหอกระจายข่าว เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมของโรงเรียน แก่นักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบอย่างทั่วถึง
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,17:39   อ่าน 54 ครั้ง