ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 
นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1, นางประภัสสร บุญสมัย รองผู้อำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1 พร้อมศึกษานิเทศก์ และ คณะผู้บริหารอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้อำยวนการ ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2565,13:11   อ่าน 270 ครั้ง