ภาพกิจกรรม
รับมอบจักรยานจากอบต.คลองไก่เถื่อน
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้รับมอบรถจักรยานจำนวน 4 คัน ทางโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน ขอขอบพระคุณ จ่าเอกสยาม เลพล หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน และนางสาวนันทนา จันทะน้อย นายก อบต.คลองไก่เถื่อน ที่ได้มอบรถจักรยานแก่นักเรียนระดับชั้นป.5-6 และม.1-2 เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียน 
 
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2565,14:07   อ่าน 40 ครั้ง