ภาพกิจกรรม
ประชุมออนไลน์ เรื่อง "กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19
วันพุธที่ 19 มกราคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง "กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19" ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2565,13:57   อ่าน 164 ครั้ง