ภาพกิจกรรม
โรงพยาบาลส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ ลูกน้ำ ยุงลาย
วันที่ 1 กันยายน 2563
โรงพยาบาลส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ ลูกน้ำ ยุงลาย และช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออก บริเวณอาคารเรียน ห้องน้ำ บ้านพักครู และชุมชมใกล้เคียง
ทางโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ครับ/ค่ะ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,18:35   อ่าน 193 ครั้ง