คณะผู้บริหาร

นายเพลิน พิทักษ์สงคราม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา