ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
หมู่ที่ 5 ถนนวังใหม่-คลองไก่เเถื่อน บ้านคลองไก่เถื่อน   ตำบลคลองไก่เถื่อน  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรสาร (037) 250202
Facebook : https://www.facebook.com/Bankhlongkaithuan


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :