รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
หมู่ที่ 5 ถนนวังใหม่-คลองไก่เเถื่อน บ้านคลองไก่เถื่อน   ตำบลคลองไก่เถื่อน  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์แฟกส์ (037) 250202


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :