ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 พ.ย. 63 ถึง 11 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
17 ต.ค. 63 สอนชดเชยตารางวันศุกร์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
13 ต.ค. 63 สอนชดเชยตารางวันอังคาร
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
13 ต.ค. 63 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 9
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
10 ต.ค. 63 สอนชดเชยตารางวันพุธ
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
26 ก.ย. 63 สอนชดเชยตารางวันอังคาร
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
14 ก.ย. 63 ถึง 18 ก.ย. 63 สอบกลางภาคเรียน
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
12 ก.ย. 63 สอนชดเชยตารางวันจันทร์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
29 ส.ค. 63 สอนชดเชยตารางวันพุธ
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
15 ส.ค. 63 สอนชดเชยตารางวันอังคาร
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
12 ส.ค. 63 สอนชดเชยตารางวันพุธ
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
10 ส.ค. 63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ครูชุดผ้าไทยสีฟ้า/นักเรียนชุดนักเรียน/ผู้ปกครองชุดสุภาพสีฟ้า โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
08 ส.ค. 63 สอนชดเชยวันจันทร์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
24 ก.ค. 63 กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน/ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
24 ก.ค. 63 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา รัชการที่ 10
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน/ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
16 ก.ค. 63 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
นักเรียนร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียน
หอประชุม/ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
16 ก.ค. 63 กิจกรรมไหว้ครู
ครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู
ครูชุดข้าราชการสีกากี/นักเรียนชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
03 ก.ค. 63 แห่เทียนจำนำพรรษา
คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดบ้านคลองไก่เถื่อน พร้อมเดินร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ถวายเสร็จแล้วร่วมกันเวียนเทียนที่วัดบ้านคลองไก่เถื่อน
วัดบ้านคลองไก่เถื่อน/ แต่งกายชุดขาว โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนและวัดบ้านคลองไก่เถื่อน