ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ม.ค. 66 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
01 ม.ค. 66 วันขึ้นปีใหม่
31 ธ.ค. 65 วันสิ้นปี
30 ธ.ค. 65 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
12 ธ.ค. 65 วันหยุดชดเชยรัฐธรรมนูญ
10 ธ.ค. 65 วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 65 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
01 พ.ย. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
24 ต.ค. 65 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
23 ต.ค. 65 วันปิยมหาราช
14 ต.ค. 65 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
13 ต.ค. 65 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
12 ส.ค. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
28 ก.ค. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
03 มิ.ย. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
17 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1/65
04 พ.ค. 65 วันฉัตรมงคล
29 ต.ค. 64 ศึกษานิเทศสพป.สระแก้ว เขต 1 ศน.สากล พรหมศิริเดช ศน.กิตติศักดิ์ พลเดช และ นายบุญเชิด นรมาตย์ มาเยี่ยมโรงเรียนสร้างขวัญและกำลังใจก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
09 ต.ค. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียนวันพุธ
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
02 ต.ค. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียนวันอังคาร
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
25 ก.ย. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียนวันจันทร์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
18 ก.ย. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียนวันศุกร์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
16 ก.ย. 64 มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
11 ก.ย. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียนวันพฤหัสบดี
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
07 ก.ย. 64 ถึง 08 ก.ย. 64 มอบเงินเยียวยา2,000บาท รับค่าอาหารกลางวันและรับใบงาน
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
04 ก.ย. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียนวันพุธ
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
28 ส.ค. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียนวันอังคาร
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
21 ส.ค. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียนวันจันทร์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
18 ส.ค. 64 กิจกรรมผักปันสุข ออมสิน108 ปีอิ่มนี้เพื่อน้อง
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
14 ส.ค. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียนวันศุกร์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
12 ส.ค. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียนวันพฤหัสบดี
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
11 ส.ค. 64 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ชุดไทยสีฟ้า โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
07 ส.ค. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียนวันอังคาร
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
01 ส.ค. 64 ถึง 30 ก.ย. 64 ก่อสร้างอาคารอนุบาล
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
31 ก.ค. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียนวันจันทร์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
28 ก.ค. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียนวันพุธ
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
17 ก.ค. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียนวันศุกร์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
10 ก.ค. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียนวันพฤหัสบดี
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
03 ก.ค. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียนวันพุธ
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
26 มิ.ย. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียนอังคาร
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
19 มิ.ย. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียนวันจันทร์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
01 มิ.ย. 64 กิจกรรมพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
30 พ.ค. 64 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
28 พ.ค. 64 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
25 พ.ค. 64 กิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่๙
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
23 พ.ค. 64 กิจกรรมทำบุญวันเข้าพรรษา
วัดคลองไก่เถื่อน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
25 เม.ย. 64 เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
19 เม.ย. 64 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
10 เม.ย. 64 ถึง 16 พ.ค. 64 ปิดเทอมภาคเรียนที่2
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
06 เม.ย. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียน
ใช้ตารางเรียนวันอังคาร
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
06 เม.ย. 64 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3
หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
05 เม.ย. 64 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
03 เม.ย. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียน
ใช้ตารางเรียนวันศุกร์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
30 มี.ค. 64 รับการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย SK1 CAI
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
28 มี.ค. 64 เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
27 มี.ค. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียน
ใช้ตารางเรียนวันพุธ
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
20 มี.ค. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียน
ใช้ตารางเรียนวันอังคาร
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
18 มี.ค. 64 ผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ถ้ำน้ำเขาศิวะ อ.คลองหาด จ.สระแก้ว จังหวัดเคลื่อนที่
18 มี.ค. 64 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2563
หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
06 มี.ค. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียน
ใช้ตารางเรียนวันจันทร์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
28 ก.พ. 64 นางสาวนันทนา จันทะน้อย นายก อบต.คลองไก่เถื่อนและคณะ ที่มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และ เครื่องวัดอุณหภูมิ
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
26 ก.พ. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียน
ใช้ตารางเรียนวันศุกร์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
25 ก.พ. 64 กิจกรรมทำบุญ ฟังธรรม เวียนเทียน วันมาฆบูชา
ชุดขาว โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
20 ก.พ. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียน
ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
15 ก.พ. 64 ติว O-Net Online
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
10 ก.พ. 64 มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
07 ก.พ. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียน
ใช้ตารางเรียนวันพุธ
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
01 ก.พ. 64 เปิดเรียนวันแรกตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
28 ม.ค. 64 ปรับภูมิทัศน์เทถนนคอนกรีตหน้าประตูโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
27 ม.ค. 64 เริ่มดำเนินการเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประตูทางเข้า
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
27 ม.ค. 64 ประกาศเปิดเรียนตามปกติวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
25 ม.ค. 64 นายพรชัย นะราแก้ว รองนายก อบต.คลองไก่เถื่อน สนับสนุนรถมาปรับหน้าดินถนนทางเข้าโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
23 ม.ค. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียน
ใช้ตารางเรียนวันศุกร์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
21 ม.ค. 64 จ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ระดับชั้น อนุบาล2 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
14 ม.ค. 64 ถึง 15 ม.ค. 64 ผู้อำนวยการเพลิน พิทักษ์สงคราม และคณะครูเข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่
ผู้นำชุมชน ผู้อาวุโส คณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
09 ม.ค. 64 เรียนชดเชยเวลาเรียน
ใช้ตารางเรียนของวันพฤหัสบดี
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
04 ม.ค. 64 ถึง 31 ม.ค. 64 ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
09 พ.ย. 63 ถึง 11 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
17 ต.ค. 63 สอนชดเชยตารางวันศุกร์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
13 ต.ค. 63 สอนชดเชยตารางวันอังคาร
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
13 ต.ค. 63 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 9
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
10 ต.ค. 63 สอนชดเชยตารางวันพุธ
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
26 ก.ย. 63 สอนชดเชยตารางวันอังคาร
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
14 ก.ย. 63 ถึง 18 ก.ย. 63 สอบกลางภาคเรียน
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
12 ก.ย. 63 สอนชดเชยตารางวันจันทร์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
29 ส.ค. 63 สอนชดเชยตารางวันพุธ
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
15 ส.ค. 63 สอนชดเชยตารางวันอังคาร
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
12 ส.ค. 63 สอนชดเชยตารางวันพุธ
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
10 ส.ค. 63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ครูชุดผ้าไทยสีฟ้า/นักเรียนชุดนักเรียน/ผู้ปกครองชุดสุภาพสีฟ้า โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
08 ส.ค. 63 สอนชดเชยวันจันทร์
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
24 ก.ค. 63 กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน/ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
24 ก.ค. 63 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา รัชการที่ 10
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน/ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
16 ก.ค. 63 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
นักเรียนร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียน
หอประชุม/ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
16 ก.ค. 63 กิจกรรมไหว้ครู
ครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู
ครูชุดข้าราชการสีกากี/นักเรียนชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
03 ก.ค. 63 แห่เทียนจำนำพรรษา
คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดบ้านคลองไก่เถื่อน พร้อมเดินร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ถวายเสร็จแล้วร่วมกันเวียนเทียนที่วัดบ้านคลองไก่เถื่อน
วัดบ้านคลองไก่เถื่อน/ แต่งกายชุดขาว โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนและวัดบ้านคลองไก่เถื่อน